Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch


Có 17 kết quả được tìm thấy
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi
1 Kỳ 35 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Gia hạn nộp chi phí dự thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 35 Thông báo gia hạn đóng phí kỳ 35 (1).docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 12/11/2023
2 Kỳ 33 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 33 Thong bao gia han nop chi phi du thi ky 33.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 26/03/2023
3 Kỳ 32 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 32 Thông báo gia hạn nộp chi phí dự thi kỳ 32.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 13/11/2022
4 Kỳ 31 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI SÁT HẠCH KỲ 31 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy31.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/08/2022
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 31 Thong_bao_gia_han_nop_chi_phi_du_thi_ky_31.pdf
5 Kỳ 30 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 30 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy301.docx Hà Nội,Khánh Hòa,Hồ Chí Minh 12/06/2022
6 Kỳ 29 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Hồ Chí Minh và Cần thơ Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy29.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Bình Định,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 17/04/2022
7 Kỳ 28 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 28 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy28.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/03/2021
8 Kỳ 27 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27duieukienduthi.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/12/2020
9 Kỳ 26 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy26.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/10/2020
10 Kỳ 25 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy25.docx Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 25/07/2020
Có 17 kết quả được tìm thấy