Thông báo cấp lại CCHN
Có 35 kết quả được tìm thấy
STT Tên kỳ cấp lại Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 Kỳ cấp lại số 15A Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 15A đợt 2 1862qdqldt.pdf 16/11/2023
2 Kỳ cấp lại số 9, 11 ,13 (Kỳ 9) Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 9,11,13 1804. Cap lai K9,11,13 bo sung.pdf 06/11/2023
3 Kỳ cấp lại số 15A Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 15A đợt 1 1787qdqldt.pdf 02/11/2023
4 Kỳ cấp lại số 14 Quyết định cấp lại CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 13 và kỳ 14 đợt 2 1720qdqldt1698207108535.pdf 25/10/2023
5 Kỳ cấp lại số 14 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 14 đợt 1 1695qdqldt.pdf 18/10/2023
6 Kỳ cấp lại số 9, 11 ,13 (Kỳ 13) Thông báo bổ sung kỳ cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023 10.2023. Thong bao mo bo sung ky cap lai 2023.pdf 12/10/2023
7 Kỳ cấp lại số 9, 11 ,13 (Kỳ 11) Thông báo bổ sung kỳ cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023 10.2023. Thong bao mo bo sung ky cap lai 2023.pdf 12/10/2023
8 Kỳ cấp lại số 9, 11 ,13 (Kỳ 9) Thông báo bổ sung kỳ cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2023 10.2023. Thong bao mo bo sung ky cap lai 2023.pdf 12/10/2023
9 Kỳ cấp lại số 13 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ cấp lại số 13 đợt 1 1649 qd-qldt1697112222991.pdf 12/10/2023
10 Kỳ cấp lại số 12 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu kỳ 12 đợt 2 1352qdqldt.pdf 23/08/2023
Có 35 kết quả được tìm thấy