Thông báo chung
STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN ĐỂ CÁC CÁ NHÂN THAM KHẢO PHỤC VỤ CÔNG TÁC VÀ THI SÁT HẠCH CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN ĐỂ CÁC CÁ NHÂN THAM KHẢO PHỤC VỤ CÔNG TÁC VÀ THI SÁT HẠCH.rar 01/10/2018
2 Thông báo Về việc tổ chức trả chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 12 01.10..2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 12.doc 01/10/2018
3 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf 14/09/2018
4 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du thi sat hach CCHN dau thau Ky 17.pdf 14/09/2018
5 Gia hạn đăng ký, nộp chi phí dự thi và đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky17_lan 2.docx 12/09/2018
6 HƯỚNG DẪN ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KỲ 17 ThongbaoDinhChinhThongTinCaNhanThiSinhKy17.docx 12/09/2018
7 GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH Thongbaogiahannophosodangkyky17.docx 07/09/2018
8 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 13 tại TP.HN, Đà Nẵng, TP.HCM Quyet_dinh_cong_nhan_ket_qua_thi_ky_13.pdf 07/09/2018
9 Hướng dẫn sử dụng đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu qua mạng HDSD dang ky thi sat hach qua mang.docx 21/08/2018