Thông báo chung

Có 43 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf 09/07/2019
2 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19.pdf 03/07/2019
3 Quyết định về việc đính chính kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD dinh chinh ket qua ky 19-QD636.PDF 03/07/2019
4 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy21.docx 17/06/2019
5 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 20 DS chia phong.rar 18/06/2019
6 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 19 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 19.pdf 13/06/2019
7 Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 năm 2019 ke hoach thi ky 21.PDF 05/06/2019
8 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx 22/05/2019
9 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 19 Danh sach chia phong.rar 17/04/2019
10 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 276 qd-qldt_1.zip 10/04/2019
Có 43 kết quả được tìm thấy