Thông báo chung

Có 36 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx 22/05/2019
2 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 19 Danh sach chia phong.rar 17/04/2019
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 276 qd-qldt_1.zip 10/04/2019
4 Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2019 201 tb-qldt_1.PDF 19/03/2019
5 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18.PDF 22/03/2019
6 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17.PDF 21/03/2019
7 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy19.docx 12/03/2019
8 THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx 11/02/2019
9 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCapChungChiHanhNgheKy18.zip 31/01/2019
10 THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx 25/01/2019
Có 36 kết quả được tìm thấy