Thông báo chung

Có 60 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ngày 23/11/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 23.PDF 12/11/2019
2 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 QD phe duyet DS thi sinh du dk du thi ky 23.rar 12/11/2019
3 Quyết định cấp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 21 Quyết định cấp CCHN kỳ 21.pdf 29/10/2019
4 THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 23 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky23.docx 30/10/2019
5 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 21 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 21.pdf 17/10/2019
6 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ngày 12/10/2019 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo triệu tập kỳ 22.PDF 01/10/2019
7 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ 22.PDF 01/10/2019
8 Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD so 976.PDF 30/09/2019
9 Quyết định về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD905.12.9.19.Cap CCHN bo sung.PDF 12/09/2019
10 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 21 Danh sach SBD va chia phong thi ky 21.rar 19/08/2019
Có 60 kết quả được tìm thấy