Thông báo chung

Có 32 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2019 201 tb-qldt_1.PDF 19/03/2019
2 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx 12/03/2019
3 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy19.docx 12/03/2019
4 THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx 11/02/2019
5 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCapChungChiHanhNgheKy18.zip 31/01/2019
6 THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx 25/01/2019
7 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCapCCHNKy17.zip 25/01/2019
8 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 18 Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCongNhanKetQuaThiSatHachKy18.zip 24/01/2019
9 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kỳ 15, 16 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kỳ 15, 16.pdf 11/01/2019
10 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 16 tại Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 16.pdf 08/01/2019
Có 32 kết quả được tìm thấy