Thông báo chung

Có 51 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 21 Danh sach SBD va chia phong thi ky 21.rar 19/08/2019
2 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 20.pdf 07/08/2019
3 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ngày 24/8/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ 784 tb-qldt.pdf 09/08/2019
4 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 Phe duyet danh sach thi sinh du dieu kien du thi ky 21.rar 09/08/2019
5 THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 21 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky21.docx 01/08/2019
6 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 20 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 20.pdf 26/07/2019
7 Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy22.docx 29/07/2019
8 Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Ke hoach thi ky 22.PDF 15/07/2019
9 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf 09/07/2019
10 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19.pdf 03/07/2019
Có 51 kết quả được tìm thấy