Thông báo chung

Có 16 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 18 1363 qd-bosungdanhsachthiky18.pdf 13/11/2018
2 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 18 Danh sach thi va chia phong thi ky 18.rar 13/11/2018
3 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU KỲ 14 09.11.2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 14.doc 09/11/2018
4 GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CCHN KỲ 18 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky18.docx 03/11/2018
5 Thông báo Về việc tổ chức trả chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 13 02.11.2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 13.doc 02/11/2018
6 CÁC NỘI DUNG THÍ SINH CẦN LƯU Ý Cac noi dung thi sinh can luu y_26.10.2018.docx 29/10/2018
7 MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TỰ LUẬN (THI VIẾT) MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TỰ LUẬN.docx 01/10/2018
8 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN ĐỂ CÁC CÁ NHÂN THAM KHẢO PHỤC VỤ CÔNG TÁC VÀ THI SÁT HẠCH Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.rar 01/10/2018
9 Thông báo Về việc tổ chức trả chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 12 01.10..2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 12.doc 01/10/2018
10 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf 14/09/2018
Có 16 kết quả được tìm thấy