Thông báo chung

Có 69 kết quả được tìm thấy

STT Tiêu đề Tệp tin đính kèm Ngày ban hành
1 Về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 54 qldt-ttth.pdf 15/01/2020
2 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyet dinh cap chung chi ky 22.pdf 10/01/2020
3 Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Đính chính thông tin hồ sơ.pdf 27/12/2019
4 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21.pdf 20/12/2019
5 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 22 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 22.pdf 30/12/2019
6 Thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2020 Kế hoạch tổ chức thi 2020.pdf 27/12/2019
7 Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh QD phe duyet ky 24.PDF 16/12/2019
8 Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21 quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21.pdf 15/11/2019
9 DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 23 DS chia phong thi.rar 18/11/2019
10 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ngày 23/11/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 23.PDF 12/11/2019
Có 69 kết quả được tìm thấy