Thông báo thi sát hạch

Có 14 kết quả được tìm thấy

STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 26 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 26 DS chia phong.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/10/2020
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 Quyet dinh phe duyet danh sach thi sinh du kieu kien du thi ky 26.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ngày 17/10/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 26.pdf
Quyết định về việc thu chi phí dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1737 qd- qldt-.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy26.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1589 qd- qldt.pdf
2 Kỳ 25 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CCHN kỳ 25 Quyết định cấp CCHN kỳ 25.pdf Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 25/07/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 25
Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 1707 dinh ky 25.PDF
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 25 DS chia phong thi ky 25.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ngày 25/7/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh 1244. thong bao trieu tap thi sinh ky 25.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh 1227. quyet dinh to chuc thi ky 25.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 DS thi sinh du dieu kien du thi ky 25.rar
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 25 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky25.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy25.docx
3 Kỳ 24 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 Quyết định cấp CCHN kỳ 24 (1).pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa 20/06/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 24
Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QDD1524 dinh chinh thong tin.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 24 DSchiaphongky24.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QD phe duyet DS thi sinh du dieu kien du thi ky 24.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 ngày 20/6/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 24.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 lần 2 569 qd-qldt- quyet dinh hoan thi ky 24 lần 2.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QD hoan thi ky 24 - 186 qd-qldt20200224.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh QD phe duyet ky 24.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy24.docx
4 Kỳ 23 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc không công nhận kết quả thi sát hạch và thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Qd1476 khong cong nhan ket qua ky 23.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 23/11/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 23
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 23 DS chia phong thi.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 QD phe duyet DS thi sinh du dk du thi ky 23.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ngày 23/11/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 23.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy23.docx
5 Kỳ 22 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyet dinh cap chung chi ky 22.pdf Hà Nội,Hồ Chí Minh 12/10/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 22
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 22 DS chia phong ky 22.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ 22.PDF
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ngày 12/10/2019 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo triệu tập kỳ 22.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy22.docx
6 Kỳ 21 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 24/08/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 21
Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21 quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21.pdf
Quyết định cấp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 21 Quyết định cấp CCHN kỳ 21.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 21 Danh sach SBD va chia phong thi ky 21.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ngày 24/8/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ 784 tb-qldt.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 Phe duyet danh sach thi sinh du dieu kien du thi ky 21.rar
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 21 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky21.docx
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy21.docx
7 Kỳ 20 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD905.12.9.19.Cap CCHN bo sung.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/06/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 20
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 20.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 20 DS chia phong.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ngày 22/6/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 538 tb-qldt20190606_09260709_thong bao trieu tap ky 20.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 536 qd-qldt20190606_09244846_QD DS du dieu kien du thi ky 20.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx
8 Kỳ 19 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc đính chính kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD dinh chinh ket qua ky 19-QD636.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/04/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 19
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 19 Danh sach chia phong.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 277 tb-qldt_1.PDF
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 276 qd-qldt_1.zip
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy19.docx
9 Kỳ 18 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/11/2018 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 18 Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCapChungChiHanhNgheKy18.zip
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 18 1363 qd-bosungdanhsachthiky18.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 18 Danh sach thi va chia phong thi ky 18.rar
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 thongBaoTrieuTapKy18.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 QDPheDuyetDSThiSinhDuDieuKienDuThiKy18.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy18.docx
10 Kỳ 17 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/09/2018 Quyết định thông báo kết quả thi sát hạch kỳ 17 tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH KỲ 17
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17.rar
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx
Danh sách chia phòng thi kỳ 17 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh DSChiaPhongThiKy17.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du thi sat hach CCHN dau thau Ky 17.pdf
Gia hạn đăng ký, nộp chi phí dự thi và đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky17_lan 2.docx
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 17 (tính đến ngày 12/9/2018) DS Thi sinh du dieu kien du thi ky 17-den ngay 12.9.18.rar
Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyky17.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy17.docx
Có 14 kết quả được tìm thấy