Thông báo thi sát hạch
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 18 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 18 1363 qd-bosungdanhsachthiky18.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/11/2018
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 18 Danh sach thi va chia phong thi ky 18.rar
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 thongBaoTrieuTapKy18.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 QDPheDuyetDSThiSinhDuDieuKienDuThiKy18.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy18.docx
2 Kỳ 17 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Danh sách chia phòng thi kỳ 17 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh DSChiaPhongThiKy17.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/09/2018
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du thi sat hach CCHN dau thau Ky 17.pdf
Gia hạn đăng ký, nộp chi phí dự thi và đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky17_lan 2.docx
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 17 (tính đến ngày 12/9/2018) DS Thi sinh du dieu kien du thi ky 17-den ngay 12.9.18.rar
Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyky17.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy17.docx
3 Kỳ 16 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Ngãi Danh sách phòng thi kỳ 16 tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ DanhSachChiaPhongThiKy16.rar Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi,Cần Thơ 25/08/2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 Thongbaothisinhduthiky16ngay2582018.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 ngày 25/8/2018 tại Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi QDpheduyetthisinhduthiky16ngay2582018.pdf
4 Kỳ 14 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Cà Mau THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU KỲ 14 09.11.2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 14.doc Hà Nội,Nghệ An,Đồng Nai,Cà Mau 23/06/2018
5 Kỳ 12 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, Đắk Lắk và Sơn La Thông báo Về việc tổ chức trả chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 12 01.10..2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 12.doc Hà Nội,Đăk Lăk,Sơn La 14/04/2018